tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a greeting comonly used by the folowers of the Holy Shrub
Hekki Tivelo, how are you today?
viết bởi Tivelo P'aan 23 Tháng hai, 2003