tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A hilarious re-interpretation of the standard greeting 'hello'.
"Hekko Emily!"
"Hekko Dave!"
viết bởi Richard 09 Tháng chín, 2004

Words related to hekko

butt-head dumb hello idiot stupid wrong
 
2.
the word means to be weird slash retarded!
Your hat nis a Hekko!
viết bởi sammysmith12345678 03 Tháng mười một, 2007