tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
sort of like blatch, but worse. take blatch and add 2 pinches of pepper and some sauerkraut.
"you blatchy heknag!"
viết bởi heknag 20 Tháng mười, 2006

Words related to heknag

blach blatch blatchnag hecknag heck nag