Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:
 
1.
1. The spanish word for "ice cream"
Yo quiero tu helado!
viết bởi LeFvr 28 Tháng mười một, 2006
11 6
 
2.
teh hax, leet in cs, tastes good, wtf else could you want?
viết bởi anonymous 13 Tháng bảy, 2003
3 3