tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
1. The spanish word for "ice cream"
Yo quiero tu helado!
viết bởi LeFvr 28 Tháng mười một, 2006
 
2.
teh hax, leet in cs, tastes good, wtf else could you want?
viết bởi Anonymous 13 Tháng bảy, 2003