tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
When you see a skank Bitch you be like that bitch is hell a nasty (Disgusting)
That bitch Crystal is hella a nasty
viết bởi kitty kat kat 14 Tháng ba, 2005