tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
To eat alot
Bob: Are you excited for dinner?
Jim: im gonna hella feed!
viết bởi halleyfsfhkhvcahjb 21 Tháng mười hai, 2013