tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
extremely badass
Yo, I'm hella flank my nigga!
viết bởi Mxnus 24 Tháng ba, 2011