tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
stuck on someone, obsessed with
Joe: "Brehh Taylor texted me thirty times in the last five minutes"
Michael: "Man shes hella hung on you, dont even reply"
Joe: "Yeah dude shes soo thirsty"
viết bởi TrueManRillss 21 Tháng chín, 2013