tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
what happens when you overdose on memes
"dude are you okay?" "no man, i'm feeling hella meme"
viết bởi georgeip 03 Tháng mười một, 2013