tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
what coby is
Coby is a Hella nerd
viết bởi driftdfdadsfg 07 Tháng tư, 2009

Words related to hella nerd

hella hell of nerd nerd nerdlet