tìm từ bất kỳ, như là rito:
 
1.
a funny greeting, made up by one of my dear friends.
me: "hey alice!"
alice: "hellohoi!"
viết bởi kayl[er] 19 Tháng một, 2009

Words related to hellohoi

alice greeting hello hi hoi