tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A large picture that says "HELLO." It's really huge. Click it if you see it!!
he was being a fagot, so i sent him hellohueg.
viết bởi goatseman 27 Tháng sáu, 2003