tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a slang term for a cock sucker.
that guys being a total hemet muncher

wow that burd was professional helmet muncher
viết bởi chris jn 15 Tháng tư, 2008

Words related to helmet muncher

blowjob cock cocksucker helmet muncher