tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
A norwegian curse word.Where you go when you don't get to heaven. Same as the english hell.
Hva i helvete? --> What the hell?
viết bởi Sirki 02 Tháng sáu, 2006
 
2.
A Swedish curse, Helvete is the same place as hell.
Helvete is used instead of saying fuck or hell
*Bob falls down the stairs*
Bob: HELVETE!
viết bởi NeverDie 22 Tháng ba, 2008