tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a nickname for heng ye, dave's roommate

abbreviated H-10
Yo H-10! I like to lock the rock n' corn so dance we fight fast.
viết bởi Earl Brighton 11 Tháng mười hai, 2003