tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
a family full of straight killers who dont fuck around
you dont wanna rob the hengstebecks, theyll fuck your shit up
viết bởi ojdajuiceman 26 Tháng tám, 2012