tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A really buff mexican guy with a thick, hardy mustache.
"damn, foo. that guy has a mustache like an heriberto."
viết bởi pippyobscene 15 Tháng sáu, 2008
 
2.
A really sexy mexican, that is very cool
Everyone wants to be with Heriberto at the party
viết bởi soccerfreak88 16 Tháng mười một, 2010