tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A punk ass bitch that always tries to lick your nutsack at a party.
Dammit that bitch ass herig wont stop rubbin on my nuts! FUCK!
viết bởi Ralph Japs 22 Tháng một, 2004