tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Somone who is a total badass
Look at him smoking a cigar and drinking cognac, what a heringa.
viết bởi Yoloyolo 06 Tháng mười, 2013