tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Someone who believes all religion is carp.
Being in a religion that believes all religion doesn't exist.
Heritic: Explained by SlipKnoT in The Heritic Anthem
viết bởi Karagen 12 Tháng chín, 2007