tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a wet rippling fart
"man! you did a hershy squirt!"
viết bởi moo 13 Tháng mười hai, 2003
 
2.
More complex word for Diarrhea.
OMFG keep that door closed Andy pro has the Hershy Squirts!
viết bởi SandfordLULZ 09 Tháng sáu, 2009
 
3.
Just another word for Diareha
Oh man keep the door closed Matt had the Hershy Squirts
viết bởi Anden 3000 11 Tháng chín, 2007