tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a wet rippling fart
"man! you did a hershy squirt!"
viết bởi moo 13 Tháng mười hai, 2003
30 7
 
2.
More complex word for Diarrhea.
OMFG keep that door closed Andy pro has the Hershy Squirts!
viết bởi SandfordLULZ 09 Tháng sáu, 2009
27 8
 
3.
Just another word for Diareha
Oh man keep the door closed Matt had the Hershy Squirts
viết bởi Anden 3000 11 Tháng chín, 2007
7 4