tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Herumph: if u are sick ov someone or something or u keep getting somehing wrong.
u are doing it all wrong
arhhh herumph!!!!!!
viết bởi pink n proud ov it! 21 Tháng một, 2004