tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Something that is really good
Have you seen my car?
Yeah, It's HEVY
viết bởi Wolverboon 08 Tháng chín, 2006