tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
what you ask dudes with huge bitch tits.
steve dave: hey whats your cup size?
damian: man, shut up kracka'
viết bởi mitch 17 Tháng mười một, 2004

Words related to hey whats your cup size?

bitch tits