tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
when somebody texts this to you she is madly in love with you
jennifer:heyyyyyyy

Joey:*thinks to himself* she's hittin on me
viết bởi sdoookre 11 Tháng năm, 2012