tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
A commpond of hiedeous and rediculous.
That big hair of her is just down right hiderous!!
viết bởi Demicci Deja Dior-Britt 04 Tháng mười, 2007