Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 420:
 
1.
In baseball when a pitcher throws a high fastball for a strike.
"The pitcher gave him the high cheese to get the strikeout"
viết bởi JennaM 03 Tháng bảy, 2008
20 6