tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Grade A marijuana
High grade fi eva ah nuh bush(regs) weed neva.
viết bởi sam 07 Tháng mười một, 2003
 
2.
Jamaican potois for Chronic.
You no u fi badman outta nah dub c gotta di riginal high grade ah ya fi na?
viết bởi NIGGA DUB 09 Tháng tư, 2006
 
3.
to steal product/merchandise from an employer
When he was working in the mine, he highgraded some gold ore in his lunchbox
viết bởi krayon 16 Tháng mười, 2007