tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Used as a figure of speech, saying that someone is very high.
"Man, when I hit that bong, I was higher than bat pussy."
viết bởi tejano_in_iowa 01 Tháng mười, 2006