tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
1. "gas is 4 dollars a gallon, damn thats higher than bird pussy."
2. " shit last night was crazy we played beer pong and were ripping the bong all night, i was higher than bird pussy!"
viết bởi agreen09 03 Tháng sáu, 2010