tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
someone who really really high!
homie,chill on tha chronic you already higher than uh kite.
viết bởi Puppet 05 Tháng một, 2005
4 0

Words related to higher than uh kite

high chill chronic drugs stoner stoner guy weird furry