tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
someone who really really high!
homie,chill on tha chronic you already higher than uh kite.
viết bởi Puppet 05 Tháng một, 2005

Words related to higher than uh kite

high chill chronic drugs stoner stoner guy weird furry