tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
translated into spanish:

'Son of a Bitch'
you son of a bitch

tu hijo de a puta
viết bởi anonymous 06 Tháng sáu, 2004