tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
spanish for...
Son of a beach.
Oye, cojone! Tu es un Hijo de la gran plalla!
viết bởi tee 13 Tháng mười, 2003