tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
son of a bitch basically
"That hijo de la puta fucked my wife!"
viết bởi dangurl 16 Tháng hai, 2009