tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
it's a sri lankan slang verb in past tense that use in english "fucked"
1.mama hikuwa ekita- I fucked her
viết bởi RNAbross 23 Tháng mười một, 2013