Top Definition
term for the combination of hindi, punjabi and english language - the language Hinglish.
words lik kharabshit pukka hunna etc are all in language of hinglish
viết bởi **Kir@n** 14 Tháng một, 2007
A language created from the Hindi, Punjabi and English languages.
Words like: Pukka, Hunna, Bhenchood, Kharabshit, Kidah are all in the language of Hinglish
viết bởi **Kir@n** 13 Tháng một, 2007
Hinglish is a concatenation of "Hindu" and "English". It is the dialect, and accent spoken by Indian nationals (see 'dots').
Call any major credit card company, and chances are, their customer service is outsourced to India. You will experience Hinglish first hand.

"today morning" instead of "this morning"
viết bởi NinjaL3rK 17 Tháng năm, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×