tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
H1N1 flu, either the virus or the illness.
She's got the hinie flu. Fever, coughs, the runs, everything.
viết bởi tmu 11 Tháng mười một, 2009

Words related to hinie flu

flu influenza pandemic sickness virus