tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Badass beyond all belief.
Tallahassee from Zombieland is hip like badass.
viết bởi WTFery 11 Tháng mười một, 2010