tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
A super hypocrite and a flaming looser
yir spalling sux mine is battar
viết bởi pseudonym 25 Tháng bảy, 2004