\hip-o-crit-stur\n. a hipocritster is a person who dresses like a hipster and acts like a hipster. They like all the same things but, claim they are not a hipster and make fun of hipsters. So they dress like them to be ironic because "they liked it before hipsters liked it".

note: hipocritsters are aware that they are hipocritsters, and are proud of there hypocrisy for the shits and giggles.

also note: critsters and criticalhitsters are both slang for hipocritsters.
hipocritster: watched Invader Zim on nickelodeon because it was awesome.

hipster: watches Invader Zim on the internet, because its under appreciated and better then all shows now.
viết bởi lootfisk 13 Tháng tám, 2011

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×