tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
fat tire
mainstream person: want a coors?

hipster: fuck no. gimme a fat tire!

(hipster beer)
viết bởi beer bitch 10 Tháng tám, 2011