tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A term that can mean many things. Generally meaning good sex.
A: She's being a bitch, what should I do?
B: Hit her with the dick.
viết bởi blackandyellowsd 06 Tháng ba, 2014