tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
15.
a giant line of cocaine.
Scoot and I just did a monster hogleg and now we feel great.
viết bởi Jonny Zip 04 Tháng mười một, 2006
 
16.
A huge donkey dong of a cak.
"John Holmes has a hog leg."
viết bởi Hakins 30 Tháng ba, 2004