tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
A person who likes to sit at home on their ass all day and smoke a blunt.
"Where's Bob?"
"At his crib being a homar"
viết bởi Andrew 13 Tháng hai, 2004