Top Definition
A term of endearment for a close compadre, someone of true relation.
My home nugget Nick and I go way back... way back foo.
viết bởi Eric Beins 23 Tháng năm, 2006
A new line of food created for G's.
Made of meatloaf, mashed potatoes, corn, batter dipped and fried like a croquette.

Original creation.
Slack back the stack, attack yo' homenuggets.
viết bởi WutupNinjaInc 28 Tháng một, 2010
A good friend.
A close friend.
A unafraid,bold,outgoing person who cares bout their friends
This here is my Home-Nugget.
I love my Home-Nugget.
If i were your Home-Nugget, i would run away!
viết bởi Michelle 02 Tháng một, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×