Do you has?
Do you has what it takes to join the homestarmy? The guts? The determination? The five bucks? Join today!
viết bởi Jonballz 10 Tháng hai, 2004
Photos & Videos
Top Definition
An army assembled by Colonel Homestar Runner to invade Strong Badia. Consists of Homestar Runner, Strong Sad, Homsar, a painting of a guy with a knife, and a popcorn popper. Application fee: $5.
"Cowonaiwe Homestaw Wunnow is wecwuiting the most eweet team of quack commandos to invade Stwong Badia. Do you has what it takes to join the Homestawmy? DO YOU, stupid?!"
viết bởi Wubbzy 10 Tháng hai, 2004
The most elite team of crack commandos selected by Col. Homestar Runner so as to paint the fence some other cool color or put a fake mustache on the tire.
The Homestarmy>you.
viết bởi a.smith 19 Tháng hai, 2004
The army assembled by Homestarrunner to invade Strong Badia.
"Do you have what it takes to join the Homestarmy?"
viết bởi Danny Peterson 08 Tháng một, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×