tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
One that fucks gays
Thomas is a big homofucker.
viết bởi Cody 20 Tháng mười, 2003