tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
a homosexual person that is over the top gay
Joe keeps making sexual gestures towards me, man...he a homofagus
viết bởi AyBiggie 05 Tháng một, 2009