tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
when u are extremly gay
tom is homofied
viết bởi jason collins 29 Tháng mười hai, 2003
 
2.
verb, the act of becoming gay
Bill is going to the Justin Beiber concert. I guess he is completely homofied not.
viết bởi imnotgaaaaay 26 Tháng mười hai, 2010