tìm từ bất kỳ, như là fellated:
 
1.
one who is homosexual and a fucker :)
"Ew, what a homofuck."
viết bởi lizarddd 23 Tháng chín, 2006
19 21